Renovatie Bibliotheekgebouw te Rotterdam

EUR Geb

De bibliotheek van de Erasmus Universiteit Rotterdam is volledig gerenoveerd. De renovatie was noodzakelijk om aan te sluiten bij de huidige en toekomstige manier van studeren en werken.

BBWest heeft de opdracht gekregen om alle voorkomende brandwerende werkzaamheden uit te voeren. Onder andere het aanbrengen van brandwerende afdichtingen in de brandscheidingen, brandwerende bekledingen en vlamschermen.

Naast de voorkomende brandwerende werkzaamheden hebben wij ook de opdracht uit mogen voeren om 30 lichtkoepels brandwerend te bekleden, deze lichtkoepels bleken een zwakke schakel tussen meerdere brandcompartimenten te zijn. Uiteindelijk heeft BBWest een gecertificeerde oplossing voorgesteld en na goedkeuring zijn wij tot uitvoering over gegaan.